1639 Manatus Map Comparison

Variations in the Maps

Costello Copy

Harrisse Copy

Title

De Manatvs. op de Noort Riuier

Manatvs Gelegen op de Noot Riuier

References on Manhattan Island

No. 14 occurs twice, once west of no. 13 and once west of no. 15.

No. 14 occurs only once

No. 18 (south), no. 19 (north) although descriptions in the key describe the correct properties.

No. 23 with house

No. 42 with house

No. 45 with house

The island is unnamed

No. 18 (north), no. 19 (south) although descriptions in the key describe the correct properties.

No. 23 lacking house but described in the key

No. 42 present but without numbering

No. 45 present but without numbering

t Eyland Manatus

References elsewhere than on Manhattan Island

Achter Col

No. 20 on Randall’s and Ward’s Islands

No. 33 (on Staten Island)

konyne Eylandt

Wichquawanck

Rooden Hoeck

No. 35 (south of Rooden Hoeck)

Dit fatsoen van Huysen Bewoonen de Wilden Keskachaue

Mareckewich

No. 38 (below no. 37)

No. 40 with house

Hellegat

Achter ‘t Col (erroneous)

Lacking numbering on Randall’s Island

Lacking number but mentioned in key

Conyné Eylant

Wich Quawanck

Rooden houc

Incorrectly written as no. 25

Dit fatcoen Huysen Bewoonen wilden Keskachaue

Marec kewich

Incorrectly numbered 36

Missing from map but described in key

Helle Gadt

Variations in the Map Key

Aenwysing der Plaetsen op en om Manatus. [Indication of the places on and in the neighborhood of Manatus]

1: Comp. Bouerij met een treffelyck Huys

2-6: vyf vervallen Boueryen vande Comp ledich staan waer van nu Ao 1639 weder 3 Bewoont worden

7: Plantage van Tomas sanders

8: Plantage van Out Jan

9: Plantage van Jan pietersen

10: Plantage van ‘t willer

11: Plantage van Boerebacker

12: Plantage van Mo Lesle, De nevesinx

13: Plan. van Tomas Beets

14: Plan. van Jan van Rotterdam

15: Plan van Hendrick pietersen

16: Bouerij van Boere Backer

17: Plan. van Jacob van Collaar

18: Bou. van Loein ontangle

19: Bou. van Cornelis van thienhoouen

20: Bou. van Twiller in’t Hellegat

21: Bou. van senikant

22: Bou. van Antonij du Turck

23: Bou van Jan claessen

24: Plan. van David de Provoost

25: Plan. van Hendrick de snyder

26: Plan. van Tymen Jansen

27: Bou. van van vörst

28: vanheyndrick va vorst

29: Bou. van Jan Everts

30: Plan. op Jan de Latershoeck

31: dry plan. op pouels Hoeck

32: Plan van Maerynes

33: Plan van Dauidt pieters

34: nooten Eylan. met een plan va twiller

35: twe beginsels en 3 Plantage van Pannebackerij

36: twee Bou en 2 Plan. van wolfert Gerrits met 2 van Syn Consoorten

37: Plan. van gegoergesyn

38: dry plant.

39: Plan. van claes de Noorman

40: Bou. van dirck de Noorman

41: Bou. van Cosyn

42: Begonnen Bou Poelem pietersen is syn Begryp soo veer ‘t met stip is Afgeset van Rivier tot ‘t hooge sant ende genaemt Zeegendal

43: Begonnen Bou van Jonas Brom

44: Plan. van pieter de schoorstienveeger

45: Plan. van snyder

A: ‘t Fort Amsterdam

B: Cooren Moolen

C: Saag moolen

D: Saag Moolen

E: varckens Eylandt

F: ‘t Quartier van de swarten de Comp slaven

Aenwysing der voornaemste Plaetsen op de Manatvs [Indication of the principle places on the Manatus]

1: Comp Bouwery met Een Treffelleyck Huys

2-6: vyff ver vallen Bouweryen vande Comp die ledich staen waer van nu @o 1639 weeder 3 bewoont word

7: Plantage van Tomes Sanders

8: Plantage van Out Jan

9: Plantage van Jan Pietersz

10: Plantage van Twiller

11: Plantage van Boere baecker

12: Planta. van Mo Lesle de Neve Sinx

13: Planta van Tomas Bets

14: Planta van Jan van Rotterdam

15: Planta van Hendrick Pietersz

16: Brouwery van Boere Backer

17: Planta van Jacob van Collaar

18: Bouwer va Cornelis van Thienhooven

19: bouwerij van Loen ontangele

20: Bouw van Twiller in’t hellegat

21: Bouw van Senikant.

22: Bou van Antoni du Turck

23: Bou van Jan Claesen

24: Plan van Davit de Provoost

25: Plan van Hendric de Snyder

26: Plan van Tymen Jansz

27: Bou van van vorst.

28: v

29: Bou van Jan Eeverts

30: Plan op de Laeter Hoeck

31: dry Plant op Poueles Hoeck

32: Plan van Maeryenes

33: Plan van Davidt Pietter

34: nooten Eylan met Een Plan van Twiller

35: twee begin en 3 Planta van Pannebackerij

36: 2 plan en 2 bou. van wolfert Geritsz met 2 van Syn Consor

37: Plant van Gegoergesyn

38: 3 Plan van gegoergesyn

39: Planta van Claes norman

40: Bou van Dieryck de Norman

41: Bou van Cosyn

42: Begonen Bou van Polen Pieter in Syn begryp Soo ‘t gestipt is van Rivier tot ‘t hoog Sant


43: Begonen bou van Jonas Bromck

44: Planta van Pieter Schorstinve

45: Planta vande Snyder

A: ‘f Fort Amsterdam

B: Cooren Moolen

C: Saeg Moolen

D: saeg Moolen

E: on map but no on key

F: ‘t Quartier vande Swarte de Comp Slaven